1 årig overbygning i gruppe- og familieterapi – GFT

LOGO smalt

Den 1 årige overbygning i gruppe- og familieterapi (primært for færdiguddannede individual og par terapeuter)
er en faglig og personlig, praktisk og teoretisk uddannelse hvor du i et intensivt forløb tilegner dig personlige og faglige kompetencer til at kunne håndtere arbejdet med mennesker i grupper.

5 internat moduler og 4 dagsmøder. Ialt 148 timer.

IMG_2264De personlige kompetencer består i at styrke dine kompetencer til, at begå dig i livet, at komme ind i fremmede kulturer og klare dig godt. At kunne etablere og udvikle relationer, at kunne skabe gode betingelser for dig selv og dine nære i familielignende miljøer. At kunne håndtere dig selv og det gruppemiljø, du er en del af, og kunne føle en naturlighed omkring at tage lederskab og sørge for at de regler og normer der omgiver dig, understøtter menneskers gode liv og vækst.

Følgende faglige indhold vil blive gennemgået, afprøvet og indlært:
At forstå og arbejde med gruppedynamiske og -terapeutiske processer og teori.
At forstå og træne i at lave krop/gestalt bevægelsesterapi på gruppeplan.
At lære at bruge musikken som en påvirkningsstrategi i en gruppeproces (musikterapeutiske principper)
At lære at arbejde med Gestaltteater og lære at bruge disse virkemidler i en gruppeterapeutisk sammenhæng
At kunne arbejde med forskellige slags grupper; psykosomatiske, udviklings-, mande-, kvinde-, netværksgrupper
At kunne undervise teoretisk og praktisk i forhold til grupper (voksenpædagogiske grundprincipper).
At kunne forstå og arbejde med familie opstillinger.
At kunne lave familieterapi

Du vil altså lave:
individual-terapi i gruppe – undervise teoretisk – lave kropsterapi i gruppe – arbejde med psykodrama – familieterapi og familie opstillinger – gruppeterapi og gruppeterapeutiske forløb – bruge drama og musik som terapeutiske virkemidler – arbejde med relationer og samarbejde i gruppe – supervisere lederskab i gruppe og behandlingsarbejde

De faglige kompetencer består også i at kunne lave et individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset den enkelte klient i den konkrete gruppe. (Eksempelvis jeg-støttende, kognitiv terapeutisk forløb for jeg-svage personer, eller et psykodynamisk og analytisk interventionsforløb i forhold til personer med en neurotisk eller karakterneurotisk personligheds struktur, eller henvise til psykiater i fht. personer med somatiske symptomer eller psykotiske symptomer til nærmere afklaring.)

Som familie- og gruppeterapeut bruger du både nogle personlige og nogle faglige sider af dig selv. På et plan er du som terapeut et “eksempel” (dvs den måde du lever sit liv helt personligt, og de evner og færdigheder du har bliver en model for klienterne). På et andet plan er det din tekniske faglige og erfaringsmæssige baggrund, der bliver indholdet i den terapeutiske styringsproces. Uddannelsen er derfor i overvejende grad bygget op omkring, hvordan du kan leve et bedre liv selv, og i den forbindelse få bearbejdet de forskellige forhold og problematikker, du har i forhold til samværet med andre mennesker. Både i tosomhed og i familie- og gruppesammenhænge.

IMG_2807 (redigeret)Efteruddannelsen består af 5 x 3 døgn’s kurser fordelt over 1 år med et dagsmøde i mindre grupper mellem modulerne som en obligatorisk del.
Uddannelsen vil give en hel række basale indsigter, færdigheder og selvarbejder, der kan inspirere og animere til egne strukturerede initiativer, ligesom du vil blive udfordret til at tage lederskab med sin egen/egne uddannelsesgrupper. Du skal regne med at skulle forberede forskellige aktiviteter, hvor du selv skal tage lederskab i mindre og større grupper, ligesom du skal forsøge at opsøge opgaver på dit job, hvor du kan øve dig i lederskab.

Under forløbet vil der være litteratur, du skal sætte sig ind i og som indgår som pensum ift den afsluttende prøve på det sidste modul.

Undervejs vil du skulle demonstrere:
– at kunne planlægge og demonstrere lederskab, gennem det at lave en relevant og fagligt velfunderet undervisningsplan for et terapeutisk forløb for bevægelsesterapi og afprøve det i en gruppe.
– at kunne supervisere, konflikthåndtere, lave psykodrama og jeg-styrkende terapi i gruppe.
– at kunne demonstrere sin faglige og personlige stillingtagen til og mestring af det gruppeterapeutiske felt.

Afsluttende prøve:
Denne prøve udleveres på 4. modul og består af en skriftlig del og en praksis del:
– Skriftlig opgave om gruppeterapi, indeholdende planlægning af en gruppeterapeutisk session.
(Omfang max. 15 sider inkl. bilag. Afleveres 3 uger før sidste modul start)
Opgaven bedømmes internt. Formålet er at kunne redegøre for en teoretisk og personlig kompetence i forhold til efteruddannelsens indhold og demonstrere det i forhold til en planlægning af en fagligt velfunderet praksis.
– Praksisdelen: Gennemførelse af en planlagt gruppeterapeutiske session, med efterfølgende mundtlig forsvar.
Formålet er, at den studerende demonstrerer at kunne gennemføre et planlagt gruppeterapeutisk forløb og håndtere det gruppeterapeutiske felt.

Pris i alt 15.000 kr. plus logi på (750 kr pr modul.)
Du bestiller et efteruddannelses forløb på 5 moduler og betaler for et modul af gangen.

Overbygnings uddannelsen er primært tiltænkt som overbygning for færdiguddannede individual og par terapeuter. Vi kan dog også oprette hold for deltagere med anden baggrund. Kontakt os og få en aftale.

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Handelsbetingelser

GFT hold 3 2018/2019:
1. modul: 11/11 til 14/11 2018
2. modul: 22/1 til 25/1 2019
3. modul: 21/4 til 24/4 2019
4. modul: 15/8 til 18/8 2019
5. modul: 21/10 til 24/10 2019

GFT hold 4 2019/2020
1. modul: 24/9 til 27/9 2019
2. modul: 27/11 til 30/11 2019
3. modul: 23/2 til 26/2 2020
4. modul: 17/4 til 20/4 2020
5. modul: 16/9 til 19/9 2020

Pensumliste og kursuslitteratur GFT

 1. Bøye og Kjølbye: Borderline
 2. Bastian, Peter: Ind i musikken
 3. Bion: Erfaringer i grupper
 4. Burnham: Familieterapi
 5. Culberg, Johan: Dynamisk Psykiatri
 6. Dyreborg, Erling: Musikterapi
 7. Fischer, D. E.: Forviklinger
 8. Gabbard og Wilkinson: Borderline behandling og modoverføring
 9. Gorsky: Problemløsende gruppeterapi
 10. Hellinger, Bent: Kærlighedens skjulte symmetri
 11. Hendrix, Harville: Kærlighed og samliv
 12. Hostrup, Hanne: Kæreste-billeder
 13. Hostrup, Hanne: Supervision
 14. Hostrup, Hanne: Parterapi
 15. Igra, Ludwig: Objektrelationer og Psykoterapi
 16. Jakobsen og Visholm: Parforholdet
 17. Kempler, Walther: Oplevelsesorientet Famileterapi
 18. Kyrstein & Vestergård: Undervisningslære
 19. Lønstrup, Brita: Det åbne rum
 20. McDougall, Joyce: Jegets teater
 21. McDougall, Joyce: Kroppens teater
 22. Mortensen, K. V: Fra neuroser til relationsforstyrrelser
 23. Oestrich, Irene: Selvværd og nye færdigheder
 24. Rogers, Carl: Om encountergrupper
 25. Ropp, Robert de: Mesterspillet
 26. Selva Coughlind, Patricia della : Intensiv dynamisk kortidsterapi
 27. Sjølund, Arne: Gruppepsykologi
 28. Yalom, Irving: Existentiel psykoterapi
 29. Aagaard, Bechgaard og Winther: Gruppeanalytisk psykoterapi

Kontakt

Institut for gestaltuddannelser – IFGU
Allingvej 55 – 8600 Silkeborg

Hjemmeside: Gestaltuddannelser.dk

Mail: gestaltuddannelser@gmail.com

Tlf. nr. 2491 7287