Priser og tider for uddannelser og kurser

Prisen for vore kurser og uddannelser er holdt så lavt som muligt.
Det er vigtigt for os at så mange som muligt kan få råd til at kunne arbejde med sig selv og få et godt liv.
Modulerne er primært 4 døgns moduler og disse ligger både ind over hverdage og weekender.
På uddannelses holdende vil der gennemsnitligt være brug for at du har fri fra et hverdags job ca 12 – 15 dage om året.
Resten af uddannelses dagene ligger ind over weekender og ferier.
Den første dag på modulerne skal du først være på stedet kl. 19.00
Indkøb og tilberedning af kosten står holdene selv for.

Hele psykoterapeutuddannelsen består af 3 dele og strækker sig ialt over ca. 4 år og 3 mdr.

LOGO smalt

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Du kan også sende en mail den til gestaltuddannelser@gmail.com

Skriv gerne lidt om din baggrund og dine forventninger og mål med at søge ind på vores kurser og uddannelser.

Når du tilmelder dig så accepterer du også vore handelsbetingelser.

Økonomi / Handelsbetingelser – Praktiske oplysninger

Skriftlig bekræftelse
Når du tilmelder dig vil du modtage en foreløbig bekræftelse. Derefter vil du modtage en bindende efter en personlig eller telefonisk forsamtale.

Økonomi og antal moduler på de 3 dele:

Basis kurset (del 1) kan tages udelukkende som et kursus, men er også starten på den godt 4 årige psykoterapeut uddannelse. 

Basis kurset (Del 1) består af 3 moduler. Læs mere om det her: Del 1 Basis
De tre moduler koster 2500 kr pr stk altså 7500 kr ialt.
Dertil kommer logi på ialt 1000 kr pr modul.
Du kan betale pr. modul og du er ved tilmelding forpligtet til at betale for hele forløbet på de 3 moduler og logi.
Du betaler et tilmeldingsgebyr på 500 kr, iflg tilsendt regning, når din tilmelding bekræftes.

Den “2 årige” (del 2) kan tages som et kursus i personlig fordybelse men er også fortsættelsen af din uddannelse til psykoterapeut.
De knap 2 års moduler består af 8 moduler. Se beskrivelsen her: Del 2
Modulerne  koster 3000 kr pr gang. Ialt for de knap to år 24.000 kr
Dertil kommer logi på ialt 1000 kr for de første 7 moduler. 1250 kr for det 8. modul som er en dag længere pga eksamen.  (kost står holdene selv for).
Du kan betale pr. modul og du er ved tilmelding forpligtet til at betale for hele forløbet på de 8 moduler og logi.
Du betaler et tilmeldingsgebyr på 1500 kr, iflg tilsendt regning, når din tilmelding bekræftes.

Individuel og par terapeut, også kaldet: I T (del 3) er den sidste del af psykoterapeut uddannelsen. Denne del består af 10 moduler.
De første 4 moduler er en kognitiv uddannelse som afsluttes med skriftlig opgave. De sidste 6 moduler består af 1 par modul og derpå 4 moduler med fordybelse gennem jegfunktioner, aktørmodel og til sidst 1 afsluttende eksamensmodul. Læs mere om I T del 3 her: Del 3 I T
De første 5 koster 3700 kr pr. modul.
Dertil kommer logi på 1000 kr pr modul. (på “par modulet” betaler partneren ikke for modulet, kun for logi)
De sidste 5 moduler er en dag længere og koster 4500 kr pr. modul.
Logi er 1250 for de sidste 5 moduler.  (kost står holdene selv for).
I T koster ialt 41.000 kr plus logi.
Du kan betale pr. modul og du er ved tilmelding forpligtet til at betale for hele forløbet på de 10 moduler og logi.
Du betaler et tilmeldingsgebyr på 1500 kr, iflg tilsendt regning, når din tilmelding bekræftes.

Øvrige kurser/uddannelser og temadage betales ligeledes pr modul /dage og du er ved tilmelding forpligtet til at betale for hele forløbet. Se priserne på hjemmesiden.

Egenterapi Ønsker du at blive eksamineret psykoterapeut så er der krav til dig om 90 timers dokumenteret egenterapi. Dette er egenterapi som du går i, ved siden af uddannelsen. Der vil altså udover selve uddannelses prisen være udgifter på ml. 500 kr til 1000 kr om måneden til egenterapi, hos en psykoterapeut, ca. 2 gange om måneden gennem det 2 årige – og det 2 ½ årige forløb.

Eksamens gebyr Når du går til den afsluttende eksamen på det sidste modul af det 2 årige forløb betaler du et gebyr på 1500 kr. På det kognitive forløb betaler du et gebyr på 1500 kr når du afleverer din opgave. Og på det sidste 1 ½ årige forløb betaler du, for den endelige eksamen, et gebyr på 3500 kr.

Hvis du bliver forhindret/afmelding? Evt. afmelding skal foregå skriftligt, være rettet til instituttet. Ved afmelding senere end 50 hverdage før uddannelsens eller kursets startdato opkræves 50% af uddannelses/kursusafgiften og logi: Ved afmelding senere end 20 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele uddannelses/kursusafgiften og logi.

Tilmeldingsgebyr refunderes ikke. 

Ligeledes er du påbegyndt vores uddannelser/kurser har du valgt forløbet og ovenstående er ligeledes gældende (du opkræves hele uddannelses/kursusafgiften og logi hvis du vælger at udmelde dig.)

Uddannelsesafgiften er ikke momspligtig iht. gældende lov.

Samlet pris for hele uddannelsen incl moduler, logi, litteratur, eksamensbetaling, 90 timers egenterapi og tilmeldingsgebyr er
ca. 134.000 kr. (Ret til justeringer forbeholdes.)
Derudover betaler du selv for egen forplejning.

Betaling. Ved bekræftelse af tilmelding sender vi dig en regning på tilmeldingsgebyret og en opgørelse over dine økonomiske forpligtelser og anvisning af betaling.

Afdragsordning er mulig ved tillæg af rente og administrations- gebyr på 150 kr. pr. modul. Kontakt instituttet for vejledning.

Orlov
Der er 100 % mødepligt. Orlov kan kun træde i kraft ved alvorlig sygdom, hospitalsindlæggelse, eller barsel. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet plads til at du kan indhente det forsømte på det efterfølgende hold uden modulbetaling, du skal her udelukkende betale logi.

Ændringer i priserne Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i priserne. Ændringer vil dog blive varslet for kursister minimum 2 måneder forud for næste periode.

Ændring i tiderne. Vi forbeholder os ret til at ændre tiderne når vi finder det absolut nødvendigt. Vi tilstræber længst mulig varsling af holdet hvis det skulle ske.

Hold rotering
Instituttet kan flytte deltager på et igangværende hold hvis det skønnes at deltagere antallet er for lavt i forhold til et rigt udbytte for den studerende. Deltagere tilbydes i sådan en situation holdstart på andre igangværende hold eller at afslutte deres forløb således at restforløbet ikke skal dækkes af den studerende, ligeledes tilbagebetales ikke de moduler den studerende har taget.

Er der mulighed for skattefrit uddannelses forløb for dig? læs her:
Hvis din arbejdsgiver betaler http://www.tax.dk/pjecer/fri_undervisning.htm
Hvis du selv betaler : http://www.tax.dk/pjecer/kursusudgifter.htm

Datalovgivningen kræver dit JA for dit studie hos os, om data – og hvad der er nødvendigt for dit studie.
For dit studie på Institut for gestaltuddannelser, får du en grundlæggende service: Vi håndterer dig som studerende i det daglige, vi taler sammen i telefonen, og vi sørger for at kommunikere en bro imellem undervisere – og ledere på dine vegne, og når lovgivningen kræver det. Som en helt nødvendig del af dette studie, bruger, gemmer og videregiver vi de oplysninger, vi har om dig, så længe du er på studie imellem ovennævnte. Ellers kan vi hverken administrere dit studie eller hjælpe dig. Og alt dette kræver persondatareglerne, at du klart og tydeligt skal sige JA til.

Institut for gestaltuddannelser må gerne sende betalings information samt lovpligtig og anden nødvendig information om dit studie til dig pr. e-mail og sms.

Institut for gestaltuddannelser må gerne opbevare din adresse og navn, fødselsdato (= ikke cpr) samt mobil og e-mail på deres adresse lister.

Når du tilmelder dig har du læst og godkendt ovenstående vedr økonomi og vedr datalovgivningen.

Tider for basis holdets ialt 3 moduler (Del 1):

 • Hold 64.1
  1. 21.2. – 25.2. 2019   2. 3.5. – 7.5. 2019   3. 11.9 – 15.9. 2019
 • Hold 64.2
  1. 21.5. – 25.5. 2019   2. 3.9. – 7.9. 2019   3. 6.11 – 10.11. 2019
 • Hold 65.1
  1.  15.9 – 19.9. 2019   2. 14.11. – 18.11. 2019  3. 25.1. – 29.1. 2020
 • Hold 65.2
  1.  19.11. – 23.11. 2019  2. 29.1. – 2.2. 2020  3. 25.3. – 29.3. 2020
 • Hold 66.1
  1.  16.1. – 20.1. 2020  2. 12.3. – 16.3. 2020  3. 24.5. – 28.5. 2020
 • Hold 66.2
  1. 16.3. – 20.3. 2020  2. 16.5. – 20.5. 2010  3. 19.8. – 23.8. 2020

Tider for den “2 årige” (Del 2)

Hold 63
1. 6/2 til 10/2 2018
2. 13/5 til 17/5 2018
3. 24/8 til 28/8 2018
4. 22/11 til 26/11 2018
5. 9/2 til 13/2 2019
6. 11/5 til 15/5 2019
7. 29/8 til 2/9 2019
8. 1/11 til 6/11 2019
 Hold 64
1. 9/9 til 13/9 2018
2. 14/11 til 18/11 2018
3. 21/2 til 25/2 2019
4. 3/5 til 7/5 2019
5. 3/9 til 7/9 2019
6. 6/11 til 10/11 2019
7. 12/1 til 16/1 2020
8. 7/3 til 12/3 2020
 Hold 65
1. 25/1 til 29/1 2019
2. 7/5 til 11/5 2019
3. 15/9 til 19/9 2019
4. 14/11 til 18/11 2019
5. 29/1 til 2/2 2020
6. 25/3 til 29/3 2020
7. 20/5 til 24/5 2020
8. 1/9 til 6/9 2020
Hold 66
1. 19/9 til 23/9 2019
2. 23/11 til 27/11 2019
3. 16/1 til 20/1 2020
4. 12/3 til 16/3 2020
5. 16/5 til 20/5 2020
6. 19/8 til 23/8 2020
7. 29/10 til 2/11 2020
8. 2/2 til 7/2 2021
Hold 67
1. 21/1 til 25/1 2020
2. 21/3 til 25/3 2020
3. 3/6 til 7/6 2020
4. 6/9 til 10/9 2020
5. 7/11 til 11/1 2020
6. 13/1 til 17/1 2021
7. 15/3 til 19/3 2021
8. 16/5 til 21/5 2021
Hold 68
1. 23/8 til 27/8 2020
2. 25/10 til 29/10 2020
3. 21/1 til 25/1 2021
4. 11/3 til 15/3 2021
5. 5/6 til 9/6 2021
6. 5/9 til 9/9 2021
7. 16/11 til 20/11 2021
8. 6/2 til 11/2 2022

Tider for I T (Del 3) 

Hold 17
1.  25/1 til 29/1 2018
2.  1/5 til 5/5 2018
3.  20/8 til 24/8 2018
4.  2/11 til 6/11 2018
5.  17/2 til 21/2 2019
6.  15/5 til 20/5 2019
7.  24/8 til 29/8 2019
8.  24/10 til 29/10 2019
9. 2/2 til 7/2 2020
10. 10/5 til 15/5 2020
Hold 18
1. 2/2 til 6/2 2019
2. 28/4 til 2/5 2019
3. 7/9 til 11/9 2019
4. 10/11 til 14/11 2019
5. 17/1 til 21/1 2020
6. 11/5 til 16/5 2020
7. 5/9 til 10/9 2020
8. 6/11 til 11/11 2020
9. 9/2 til 14/2 2021
10. 20/5 til 25/5 2021
Hold 19
1. 8/6 til 12/6 2020
2. 27/8 til 31/8 2020
3. 21/11 til 25/11 2020
4. 17/1 til 21/1 2021
5. 19/3 til 23/3 2021
6. 22/5 til 27/5 2021
7. 23/8 til 28/8 2021
8. 3/11 til 8/11 2021
9. 28/1 til 2/2 2022
10. 3/4 til 8/4 2022
Hold 20
1. 9/6 til 13/6 2021
2. 10/9 til 14/9 2021
3. 20/11 til 24/11 2021
4. 2/2 til 6/2 2022
5. 30/3 til 3/4 2022

Datoer for de
sidste 5 moduler
kommer
senere.

Tider for Master overbygningsuddannelsen i Gruppe- og familieterapi
Du melder dig til et hold af 5 gange 3 dage.

MGFT hold 5  2020/2021

1.  8/5 til 11/5 2020
2. 17/9 til 20/9 2020
3. 19/11 til 22/11 2020
4. 7/2 til 10/2 2021
5. 13/5 til 16/5 2021

Tider for Master overbygningsuddannelsen i Carl Rogers klientcentreret terapi
Du melder dig til et hold af 4 gange 3 dage.
Tider for modulerne:

Hold CR 8

1. 4. marts til 7. marts 2020
2. 12. juni til 15. juni 2020
3. 14. sep. til 17. sep. 2020
4. 16. nov. til 19. nov. 2020

Kontakt

Institut for gestaltuddannelser – IFGU
Allingvej 55 – 8600 Silkeborg

Hjemmeside: Gestaltuddannelser.dk

Mail: gestaltuddannelser@gmail.com

Tlf. nr. 2491 7287