Menu Luk

Altid frejdig når du går

Et kursus om det gode nære liv
med udgangspunkt i krop og bevægelse og sanser

Lene Jernov arrangerer et kursus i ekspressive teknikker og kontakter. En stor og givende succes der gør deltagerne glade i deres liv. Indholdet har udgangspunkt i nogle grundliggende forhold
knyttet til driftsteori, jeg-udvikling, psykomotorisk udvikling, kropsbevidsthed og kropsoplevelser.

Lene Jernov er institutleder, uddannet individual og parterapeut og har mange års erfaringer i at få mennesker til at tage stilling til deres liv og deres måde at tage ansvar og udtrykke sig helt og fuldt. Så de bliver lykkelige.

Indholdet på kurset er skabt ud fra erfaringer om hvordan man gennem kropslig udfoldelse kan udvikle sig godt i sit nærvær og liv i nuet og forlade de mønstre barndommen og livet har givet en så man bliver fri og hel og kan være glad og optimistisk lige meget hvad der er sket.

Deltagerne vil få opøvet deres kropsbevidsthed og deres hengivelse til sig selv og nuet. De vil gennem verbalisering og bevægelse og følelsesudtryk lære en metode der gennem træning vil kunne styrke deres integritet og gøre dem sig selv i de situationer de er i. De vil kunne bevæge sig frit og glad og udtrykke sig som de er i selv dybe vanskelige relationer så disse relationer blive forbedret og gode.

Kurset er bygget op omkring træning i at udtrykke de påvirkninger vi bliver udsat for fra vores indre og fra omverdenen. Og der vil være træning i kropslige, verbale og andre udtryk så deltagerne kan lære at leve det liv de er.
Livet er en proces: input — forarbejdning —– output

Hvordan skal du udtrykke det der er inde i dig så du bliver lykkelig?

Om kurset

Deltagerne kommer til at arbejde med deres forhold til deres krop. En stor del af kurset består i bevægelsesprogrammer i forhold til flg emner teori om det gode liv:
– fortid, nutid, fremtid,
– lederskab,
– mål med liv,
– livs kompetencer.

Metoderne
– træning i ekspressive teknikker
– krop bevægelser
– ord
– projektioner
– lyd
– musik
– metoder til at få dårlige traumatiske oplevelser og følelser væk og blive glad og dansende i stedet for.

Altid frejdig når du går.
At have sin egen inderlige dybe integritet intakt og som udgangspunkt for ens liv. Centralt er:
– kærlighed kærlighed kærlighed
– lidenskab
– Give slip på fortiden og leve i nuet
Kursets indhold veksler mellem teori og praksis.

Deltagerforudsætninger

Mindst basis kursus i krop- og gestaltterapi eller lign.

Deltagerne skal have tøj med som de kan bevæge sig frit i.

 Deltagerne bliver meget involveret i deres følelser og handlinger
på et meget nært og livgivende plan.

Undervisere: ledere og psykoterapeuter: Lene Jernov og Birdy Grosen Hylleberg

Gæstelærer på kurset: Psykomotorisk terapeut, Mette Lykke.

Mette er uddannet som psykomotorisk terapeut. Derudover har hun grunduddannelsen som psykoterapeut samt den 1 årige Carl Rogers efteruddannelse. og har interesse i at støtte mennesker til at blive bedre til at handle mere i overensstemmelse med sig selv. Det handler om at opnå kompetencer til bedre at kunne lytte og tolke sin krops signaler og dermed at kunne handle hensigtsmæssigt på tanker og følelser samt at blive bevidst om egne grænser.  Vores krop er det perfekte kompas i vores liv og altid giver os svar på i nuet, uanset tidligere erfaringer og oplevelser.

Tider for kurset

 2022

 Kurset er 3 dage

Pris: 2400 kr. Du sørger selv for mad.

Tilmelding senest . Tilmeldingsgebyr: 500 kr.

Sted: Institut for gestaltuddannelser

Kærlig hilsen Lene Jernov og Birdy Grosen Hylleberg