Menu Luk

1 årig kognitiv uddannelse

LOGO smalt

Kurset omfatter en gennemgang af de kognitive behandlingsmetoder.

  • Psykoedukation
  • Social færdighedstræning
  • Kognitiv terapi
  • Adfærdsterapi

I de senere år er kognitiv terapi heldigvis blevet mere og mere fremherskende inden for behandlingssektoren.
Det er derfor vigtigt at vide og kunne denne behandlingsform og sætte den i relation til den øvrige terapeutiske kunnen man har tilegnet sig.

Kognitiv terapi har udviklet sig gennem et meget tæt samspil mellem teori og praksis. Den er pragmatisk i sin metode og satser på indlæring af kompetencer der virker i forhold til de problemstillinger klienterne kommer med.
Den er korttidsorienteret og meget snæver i sit sigte hvilket er en stor fordel i forhold til en hel række problemstillinger.
Meget af det deltagere i instituttets uddannelser har lært har rødder i den kognitiv terapeutiske tradition, men de har aldrig været præsenteret for kognitiv terapi i sin rene form.

Kurset er bygget op på den måde at man kommer til at anvende kognitiv terapi på hinanden og skal anvende det på nogle klienter man har hjemme.
Den kognitive terapi vil blive placeret teoretisk i forhold til andre terapiformer: Klientcentreret terapi, Gestaltterapi, Psykoanalytisk orienteret terapi, kropsterapi, adfærdsterapi osv.
De centrale begreber og metoder i kognitiv terapi vil blive gennemgået og demonstreret og deltagerne vil lære på egen krop hvordan disse begreber og metoder virker i forhold til selvvalgte problemstillinger i eget liv.

Deltagerne vil lære at anvende de kognitive teknikker både som terapeut og få supervision på det og få det placeret som en vigtig teknologi i den terapeutiske værktøjskasse hvornår skal man bruge det, hvor meget skal man bruge det, hvornår skal man lave noget andet og hvorfor.

Kognitiv terapi ses som en indlæringsform hvor klienten lærer at styre sig selv og interagere i bestemte kritiske situationer så udfaldet af disse situationer ender godt. Her på stedet kaldes kognitiv terapi derfor også for “situationsterapi”.
Som forudsætning for deltagelse i kurset skal man enten have en terapeutisk uddannelse eller gennem længere tid været ansat i en stilling hvor man under supervision har lavet individuel terapeutisk behandling.

Træningskurset strækker sig over 4 moduler a 4 dage.

De 4 gange

  1. at komme ind i de kognitive teorier og teknikker og lære at lave kognitiv terapi.
  2. lære de særlige forhold der gør sig gældende ved angst og depressionsbehandling og få supervision på de terapeutiske forløb man har gang i derhjemme.
  3. lære at lave kognitiv misbrugsbehandling og få supervision på forløb
  4. at lære hvordan man skal håndtere personlighedsforstyrrelser med kognitiv terapi

Kurset afsluttes med skriftlig opgave og uddeling af et diplom for deltagelse.
Deltagelsen foregår på et uddannelseshold der er ved at lære det samme.

Undervisere er Lene Jernov og Birdy Grosen Hylleberg.

Desuden er Simone Kirk, BSc psykolog, tilknyttet også som supervisor når der er psykologer eller psykologistuderende med på uddannelsen.

Relevant litteratur vil blandt andet være

Anna Kåver: Social fobi (Socialpædagogisk bibliotek 2003)
Esben Hougard: Kognitiv behandling af angst og panik Dansk Psykologisk Forlag
Patricia Coughlin Della Selva: Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Hans Reitzel
Peter Schellenbaum: Farvel til Selvødelæggelse, befri livsenergien (Borgen 2004)
Jeffrey E. Young: Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser (Hans Reitzels forlag 2003)
Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer: Hans Reitzel forlag 95

Derudover vil der være foredrag og indlæg med hand-outs på selve kursusgangene.

Pris ialt for de fire moduler: 19.200 kr.  2400 kr pr mdr i 8 mdr. Kost står den enkelte selv for.

Du bestiller et kursus på 4 moduler.

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Handelsbetingelser

Hold 20:

Tider kommer snarest