Menu Luk

1 årig opgradering af ældre psykoterapeut uddannelse – aktørmodel og jegfunktioner

LOGO smalt

Opgradering.

Har du en individuel/par eller gruppeterapeutisk uddannelse af ældre dato, og ønsker at blive opgraderet i de nyeste metoder indenfor individuel og par terapi (uden det kognitive forløb) kan du opnå denne opgradering ved at følge vores  I-T hold de sidste 6 moduler.

Dette forløb tager specielt sigte på det teoretiske og faglige kompetenceområde der består i at udøve objektrelationsorienteret jeg-styrkende individuel terapi.
Du vil som studerende have klienter i forløb med sideløbende teoretisk og praktisk undervisning, træning og supervision. Der vil blive arbejdet personligt i det omfang, det skønnes nødvendigt og den du følger selv et terapeutisk individuelt forløb.

De personlige kompetencer, der opnås, består i at kunne bevæge sig i sit indre og forstå og være sammen med sig selv ud fra alle de perspektiver og begreber den individuelle psykoterapeutiske setting lægger op til.

De faglige kompetencer består i at kunne lave et individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset den enkelte klient. (Eksempelvis jeg-støttende forløb for jeg-svage personer, eller et psykodynamisk og analytisk interventionsforløb i forhold til personer med en neurotisk eller karakterneurotisk personligheds struktur, eller henvise til psykiater i fht. personer med somatiske symptomer, eller psykotiske symptomer, til nærmere afklaring.)

Efter de 6 moduler har du således gennemgået et personligt-fagligt forløb, hvor du har lært sig selv at kende og på egen krop har oplevet de forskellige nyeste psykoterapeutiske strategier som anvendes i psykoterapeutisk praksis i dag.

Du afslutter med skriftlig opgave og intern bedømmelse af denne.
Du udarbejder en hovedopgave med både teoretisk samt praktisk beskrivelse af temaer i psykoterapeutiske forløb du har lavet. Derudover laver du et eksamens oplæg og forløb som udføres i praksis i gruppen af medstuderende.
Herunder har du gennem skriftlig og mundtlig intern eksamen dokumenteret teoretisk indsigt og faglige kompetencer, også i de nyeste metoder og modtager et diplom på dette.

Denne efteruddannelse er på i alt 6 moduler af 5 dage moduler og koster 2400 pr mdr i 12 mdr: ialt 28.000 kr.
Dertil kommer litteratur og evt. egenterapi.

Kost står den enkelte deltager selv for.

Du bestiller et efteruddannelses forløb på 6 moduler.

Det er muligt at starte en gang årligt.

Næste gang er Hold 20

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Handelsbetingelser