Menu Luk

Master overbygningsuddannelse i gruppe- og familieterapi

LOGO smalt

Master overbygningsuddannelsen i gruppe- og familie terapi (primært for færdiguddannede individuel og par terapeuter) er en faglig og personlig, praktisk og teoretisk uddannelse hvor du i et intensivt forløb tilegner dig personlige og faglige kompetencer til at kunne håndtere arbejdet med mennesker i grupper.

5 moduler. Ialt 150 undervisningstimer. (svarer til 5 etcs point)

IMG_2264De personlige kompetencer består i at styrke dine kompetencer til, at begå dig i livet, at komme ind i fremmede kulturer og klare dig godt. At kunne etablere og udvikle relationer, at kunne skabe gode betingelser for dig selv og dine nære i familie lignende miljøer. At kunne håndtere dig selv og det gruppemiljø, du er en del af, og kunne føle en naturlighed omkring at tage lederskab og sørge for at de regler og normer der omgiver dig, understøtter menneskers gode liv og vækst.

Følgende faglige indhold vil blive gennemgået, afprøvet og indlært:
At forstå og arbejde med gruppedynamiske og -terapeutiske processer og teori.
At forstå og træne i at lave krop/gestalt bevægelsesterapi på gruppeplan.
At lære at bruge musikken som en påvirkningsstrategi i en gruppeproces (musikterapeutiske principper)
At lære at arbejde med Gestaltteater og lære at bruge disse virkemidler i en gruppeterapeutisk sammenhæng
At kunne arbejde med forskellige slags grupper; psykosomatiske, udviklings-, mande-, kvinde-, netværksgrupper og familier
At kunne undervise teoretisk og praktisk i forhold til grupper
At kunne forstå og arbejde med familie opstillinger.
At kunne lave familie terapi

Du vil altså lave:
individuel-terapi i gruppe – undervise teoretisk – lave kropsterapi i gruppe – arbejde med psykodrama – familie terapi og familie opstillinger – gruppeterapi og gruppeterapeutiske forløb – bruge drama og musik som terapeutiske virkemidler – arbejde med relationer og samarbejde i gruppe – supervisere lederskab i gruppe og behandlingsarbejde

De faglige kompetencer består også i at kunne lave et individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset den enkelte klient i den konkrete gruppe. (Eksempelvis jeg-støttende, kognitiv terapeutisk forløb for jeg-svage personer, eller et psykodynamisk og analytisk interventionsforløb).

Som familie- og gruppeterapeut bruger du både nogle personlige og nogle faglige sider af dig selv. På et plan er du som terapeut et “eksempel”. På et andet plan er det din tekniske faglige og erfaringsmæssige baggrund, der bliver indholdet i den terapeutiske styringsproces. Uddannelsen er derfor i overvejende grad bygget op omkring, hvordan du kan leve et bedre liv selv, og i den forbindelse få bearbejdet de forskellige forhold og problematikker, du har i forhold til samværet med andre mennesker. Både i tosomhed og i familie- og gruppesammenhænge.

Master overbygningsuddannelsen består af 4 x 3 dage og 1 x 4 dage kurser fordelt over knap 1 år.
Du møder ind kl. 9 – 17 alle dage på modulerne.

Uddannelsen vil give en hel række basale indsigter, færdigheder og selvarbejder, der kan inspirere og animere til egne strukturerede initiativer, ligesom du vil blive udfordret til at tage lederskab i uddannelsesgruppen. Du vil skulle forberede forskellige aktiviteter, hvor du tager lederskab i mindre og større grupper, ligesom du skal forsøge at opsøge opgaver på dit job, hvor du kan øve dig i lederskab.

Under forløbet vil der være litteratur, du skal sætte sig ind i og som indgår som pensum ift. den afsluttende prøve på det sidste modul.

Undervejs vil du skulle demonstrere:
– at kunne planlægge og demonstrere lederskab, gennem det at lave en relevant og fagligt velfunderet undervisningsplan for et terapeutisk forløb for bevægelsesterapi og afprøve det i en gruppe.
– at kunne supervisere, konflikthåndtere, lave psykodrama og jeg-styrkende terapi i gruppe.
– at kunne demonstrere sin faglige og personlige stillingtagen til og mestring af det gruppeterapeutiske felt.

Afsluttende prøve:
Denne prøve udleveres på 4. modul og består af en kort skriftlig del og en praksis del:
– Skriftlig opgave om gruppeterapi, indeholdende planlægning af en gruppeterapeutisk session.
(Omfang max. 20 sider. Afleveres 2 uger før sidste modul start)
Opgaven er oplæg til din praksis del.
– Praksisdelen: Gennemførelse af en planlagt gruppeterapeutiske session, med efterfølgende mundtlig forsvar.
Formålet er, at den studerende demonstrerer at kunne gennemføre et planlagt gruppeterapeutisk forløb og håndtere det gruppeterapeutiske felt.

Pris i alt 24.000 kr. (incl tilmelding og eksamen)
Tilmeldingsgebyr (betales ikke tilbage) er 1500 kr.
Du bestiller et efteruddannelses forløb på 5 moduler og kan betale for et modul af gangen (4800 kr)

Master overbygningsuddannelsen er primært tiltænkt som overbygning for færdiguddannede individuel og par terapeuter.

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Handelsbetingelser

Master i Gruppe og familie hold 5  2021

1. 3/3 til 6/3 2021
2.  12/5 til 15/5 2021
3. 18/8 til 21/8 2021
4.  6/10 til 9/10 2021
5. dato kommer senere

HOLD 6   2022  tilmelding er åben
1.  6/4 til 8/4 2022
2. 22/6 til 24/6 2022
3. 17/8 til 19/8 2022
4.  5/10 til 7/10 2022
5.  29/11 til 2/12 2022

Pensumliste og kursuslitteratur MGFT

 1. Bion: Erfaringer i grupper
 2. Burnham: Familieterapi
 3. Dyreborg, Erling: Musikterapi
 4. Fischer, D. E.: Forviklinger
 5. Gorsky: Problemløsende gruppeterapi
 6. Hellinger, Bent: Kærlighedens skjulte symmetri
 7. Hendrix, Harville: Kærlighed og samliv
 8. Hostrup, Hanne: Kæreste-billeder
 9. Hostrup, Hanne: Supervision
 10. Hostrup, Hanne: Parterapi
 11. Igra, Ludwig: Objektrelationer og Psykoterapi
 12. Jakobsen og Visholm: Parforholdet
 13. Kempler, Walther: Oplevelsesorientet Famileterapi
 14. McDougall, Joyce: Jegets teater
 15. McDougall, Joyce: Kroppens teater
 16. Rogers, Carl: Om encountergrupper
 17. Ropp, Robert de: Mesterspillet
 18. Sjølund, Arne: Gruppepsykologi
 19. Yalom, Irving: Existentiel psykoterapi
 20. Aagaard, Bechgaard og Winther: Gruppeanalytisk psykoterapi