Menu Luk

Kurser og efteruddannelser

Vi udbyder kurser, workshop dage og efteruddannelser.

Klik på links for at læse mere og hver enkelt.

Kurser og workshop dage:
Basis.
Dette kursus består af 3 x 4 dages moduler

4kant model
Et to dages kursus med en metode til at opgradere klienten således at han tog ansvar som voksen for at få helet sine sår og dermed kunne vælge fokus.

Altid frejdig
En temadag om det gode nære liv med udgangspunkt i krop og bevægelse og sanser

Lederskab
Lederuddannelse med fokus på dig både som person og leder. Og med fokus på empatisk kommunikation og udvikling af din følelsesmæssige intelligens, EQ.
Vi arbejder ud fra en kinæstetisk empatisk tilgang som betyder at du udvikles personligt og fagligt, din EQ udvikles og dette med en sikker følelsesmæssig forankring i kroppen.

Varig forandring

Par kursus weekend

Overgreb.
En gruppe som mødes 6 – 8 gange årligt for at blive set, hørt og mødt og få arbejdet med de traumer som er konsekvensen af seksuelle overgreb

Familieopstilling.
En gruppe som mødes 4 – 5 gange for at lære og træne familieopstilling.

Angst.
En gruppe som mødes 6 – 8 gange ialt for at lære at håndtere angsten så den ikke bestemmer, men blot advarer når der reelt er fare på færde.

Eksamensangst.
En gruppe som mødes 4 x 1 dag inden eksamen skal i gang,

1 årige efteruddannelser:
Carl Rogers træningsuddannelse master

Gruppe- og familieterapeut uddannelse

Kognitiv uddannelse

Jeg – funktioner. Bellak.