Menu Luk

Del 1 af 3. Basis kursus i gestaltterapi

 

Om kurset:
Basis kurset er første del af psykoterapeutuddannelsen. Dog kan det også tages udelukkende som et kursus i personlig udvikling. 

De tre moduler koster som kursus 2400 kr pr mdr i 5 mdr ialt: 12.000 kr
Du er ved tilmelding forpligtet til at betale for hele forløbet på de 3 moduler.

Basis kurset henvender sig til dig, der ønsker at lære nogle metoder, der kan give dig mulighed for at leve et spændende og indholdsrigt liv, og bruge de muligheder du har med sig fra fødslen.

Basis kurset er dels et personligt udviklings kursus og dels et pædagogisk redskab til faglig udvikling af forskellige faggrupper.
Dit kendskab til dig selv, måden du indgår i relationer, valg af forholdemåder og din evne til at tage personligt og fagligt lederskab bliver synlige for dig. Og dermed får du mulighed for at foretage valg som giver dig positiv udvikling på alle områder.

De tre modulers indhold i overskrifter:

  1. Introjektioner
  2. Projektioner – målsætning
  3. Målsætning – Carl Rogers terapi

Metoderne beskrives kort her:
Vi tager udgangspunkt i den teori og praksis omkring Gestalt terapi som blev udviklet af Niels Hoffmeyer og Birthe Jakobsen på Institut for gestaltanalyse. Desuden arbejdes der med teori og praksis med udgangspunkt i Carl Rogers. 

Gestaltterapi er en terapiform som:

  • giver dig mulighed for at lære at leve i overensstemmelse med dig selv og andre, så du synes livet er meningsfyldt.
  • udvikler og arbejder med din selv accept, dvs.. at kunne opleve dig selv, som du er på godt og ondt, uden at skjule noget.
  • arbejder med din evne til at regulere, styre og udvikle dine meninger, tanker, oplevelser og handlinger, så du selv kan skabe et meningsfyldt liv.
  • ofte bliver kaldt krop/gestaltterapi, fordi gestaltterapi tager udgangspunkt i, at din krop, dvs. impulserne fra din krop, kan afgøre, hvad der er godt og dårligt, hvad der er rigtigt og forkert, dvs. at din krop er basis for dit liv og indeholder de nødvendige informationer.
  • er rettet mod at du opbygger en større følsomhed overfor de kropslige impulser, og lærer at bruge disse som udgangspunkt for tanker, meninger og handlinger. For at få dette udgangspunkt er det nødvendigt at bearbejde nogle af de begivenheder og forhold, som findes inde i dig fra fortiden.
  • ser på din personlighedsstruktur, din traumatiske struktur og dine normer og vaner. Dette sker i det omfang, det er nødvendig for at kunne forstå og overvinde de blokeringer, den angst, de modstande og uforløste forhold, du bærer på, og som forhindrer dig i at gøre, hvad du har lyst til.

Carl Rogers (ganske kortfattet) er en terapiform hvor klienten oplever sig set, hørt og mødt empatisk og positivt af psykoterapeuten.
Empati er en almenmenneskelig evne, vi alle kender, og empati er for mange en naturlig del af kontakten med andre mennesker. Empati er en evne, som forældre skal besidde i et vist mindstemål, for at børn kan udvikle sig sundt. At blive mødt med ægte empati har en stærk og positiv virkning. Det giver en følelse af at blive rummet og forstået, som kan gøre en stor forskel – både når vi møder den i almenmenneskelige og i professionelle sammenhænge.

IMG_2328lys

På kurset vil vi bl.a. arbejde med:
Med udgangspunkt i kroppen:
Bevægelse til musik, afspænding, kropsbevidsthed, toning, kropsterapi, krops-forståelse, følelsers-, lysters– og behovs kropslige/fysiologiske grundbestanddele. Opmærksomheds træning, forsvarsmekanismer, beskrive oplevelser, psykologiske teorier om eksistentielle problemstillinger.

Vi forventer at du er aktiv i selv arbejde og personlig involvering. Samspillet mellem dig, de øvrige deltagerne og imellem deltagere og ledere kommer erfaringsmæssigt til at betyde meget for udviklingen, og det bliver brugt som støttende og erfarings dannende grundlag på kurserne.

Kurset strækker sig over 3 x 4 dage + 2 møder i mindre grupper, som bliver dannet på første kursus. Der satses på en intensiv gruppe udviklings proces, så du og de øvrige deltagere i meget høj grad får lejlighed til at øve sig i kontakt med andre mennesker under mange forskellige forhold.

Lederne er erfarne psykoterapeuter uddannede i gestaltterapi, og med års praksis indenfor længerevarende pædagogiske/terapeutiske terapi– og trænings programmer.
Du vil komme i terapi hos underviserne 1 gang på hvert modul. Du vil på den måde få et dybere indblik i hvad psykoterapi er, hvad uddannelsen går ud på og du vil også begynde at øve dig i at lave terapeutisk arbejde sammen med dine medkursister.

Pris for de 3 moduler er i alt: 12000 kr.
Du bestiller et helt kursus.

Ønsker du at fortsætte uddannelsen følges du blot med det hold du er startet på.

Tider for basis kurser under praktiske oplysninger

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Handelsbetingelser