Menu Luk

Lederskab

Lederskab – hvem leder?

Lederuddannelse med fokus på dig både som person og leder. Og med fokus på empatisk kommunikation og udvikling af din følelsesmæssige intelligens, EQ.

Vi arbejder ud fra en kinæstetisk empatisk tilgang som betyder at du udvikles personligt og fagligt, din EQ udvikles og dette med en sikker følelsesmæssig forankring i kroppen.

“Empati og sociale kompetencer bliver langt vigtigere for topledere i fremtiden, ligesom evnen til at forstå og koble grupper, netværk og samarbejdspartnere” Citat og konklusion fra ny undersøgelse om fremtidens kompetencer blandt DJØF’ere.

Vi tilbyder et leder kursus hvor programmet er bygget op som en tværfaglig efteruddannelse, som omfatter træning i empatisk kommunikation, udvikling af din følelsesmæssige intelligens, at arbejde med andre (lederskab), samt træning i at supervisere.

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at videreudvikle dig og dine lederevner i samarbejde med andre. Og som ønsker at styrke dit menneskekundskab, din EQ og din empatiske forholdemåde.
Selvudvikling og samarbejde med andre er afgørende. At kunne se sig selv, være sig selv og at kunne se og høre andre som de er, uden at forstyrre relationen ved egne projektioner og ”blinde” pletter.

”We think we listen, but very rarely do we listen with real understanding, true empathy. Yet listening, of this very special kind, is one of the most potent forces for change that I know.” Citat: Carl Rogers.

IMG_1365At kunne være bevidst om at være i balance.
At blive bevidst – og kunne bruge sine iboende indre ressourcer ift. sig selv, sin familie og sit job.
Der er stort behov for at have disse kompetencer i dagens Danmark. Og alligevel handler den overvejende del af de kurser og efteruddannelser som ledere kommer på mere om ”værktøjer”, teorier og ydre styring.
Der opstår en skævhed i lederen udviklingsmæssigt da den personlige del ikke udvikles i samme takt som der puttes viden på. Det betyder, at lederen i værste fald kan blive selvfordømmende og handlingslammet over ikke at kunne bruge mængderne af den viden han/hun er blevet givet.

Undgåelsesstrategier kan dermed blive en del af lederens ”beredskab” og dette resulterer oftest i utilfredshed både hos lederen, dennes overordnede og hos medarbejderne. Dertil kommer påvirkning af relationen til familie og venner. Og ikke mindst, påvirkning af lederens helbred både psykisk og fysisk.

”Det er et stort krav til ethvert individ, at det lærer, hvem det er, og af det, det gør. Vi ved ikke på forhånd hvem mennesket i os er, men hvis vi nøje studerer den person, som er ophavsmanden til vore handlinger, kan vi måske begynde at se et mønster. Er vi stærke nok, tager vi dette mønster som udgangspunkt på godt og ondt og begynder stykke for stykke at skabe det menneske, som vi ønsker at blive.” Citat: Poula Helth og Ole Fogh Kirkeby i bogen: Menneske og leder. Bliv den du er.

Vi er et kursus og uddannelsessted som har gestaltanalytisk udgangspunkt og dermed stor brede og erfaring indenfor arbejdet med personlig udvikling og livs kompetence.
Lederne på kurset er også, ud over den psykoterapeutiske baggrund, erfarne ledere både indenfor det private samt offentligt regi.

Kurset bygges op med udgangspunkt i dine og de øvrige deltagers forudsætninger. Undervisningen vil derfor blive et samarbejde om at drøfte og udvikle på fælles – samt individuelle problemstillinger, ændre disse til mål- og behovsorientering, således at målet om at blive bevidst – og kunne bruge sine iboende ressourcer ift. sig selv, sin familie og sit job kan nås.

Det er vores intention, at du som aktiv deltager på lederkurset skal blive i stand til, på egen hånd, at bearbejde egne og andres udfordringer gennem opbygning af en overbliksidentitet der i nuet sætter dig i stand til at reagere hensigtsmæssigt og kreativt i forhold til mange forskellige situationer og forhold i livet.

I gruppesammenhæng og individuelle situationer vil du og de øvrige deltagere i kurset lære de basale metoder som gestaltterapien indeholder så som: Kommunikation og kontaktdybde. Stolearbejde. Bearbejdning af indre modsætninger og afstande. Forsvarsmekanismer. Indlæringsmekanismer.

Målet er at skabe muligheder for, at du udvikler dine følelsesmæssige kompetencer, kreative evner og øger kendskabet til egne uudnyttede ressourcer. Derved kan empatisk kommunikation, evaluering og supervision, som personligt/fagligt hjælpemiddel i det daglige arbejde med personalegrupper, blive mere kreativ og konstruktiv og nye handle- og valgmuligheder frigøres.

Deltagere: Max 8 deltagere på holdet. Ledere og mellemledere. Forudsætningen for at deltage er villighed til at deltage aktivt, også på det personlige plan, i gruppesammenhæng, øvelser og det at se på sig selv.

Kursus form: 4 moduler af 3 dage placeret over ca. 8 mdr. Alle dage kl. 9.00 – 17.00
Dagene vil blive en blanding af teoretiske oplæg, gruppeøvelser, personlige trænings situationer, supervision og plenumdiskussioner.

Evt. overnatning: Der henvises til kroer eller hoteller i området.

Pris: Kursus afgift i alt 19.800 kr. inkl.. Kaffe/the, og en let frokost.

Tider: Leder hold 03

1. modul: 
2. modul: 
3. modul: 
4. modul: 

Litteratur vil bl.a. være:

Ciaramicoli, Arthur P. Empati. Evnen til at leve sig ind i et andet menneske.

Goleman, Daniel. Følelsernes intelligens.

Hoffmeyer, Niels. Jeg vil bestemme

Helth Paula og Kirkeby Ole Fogh. Menneske og leder. Bliv den du er.

Rogers, Carl. Udleveret materiale

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Handelsbetingelser