Menu Luk

Om gestaltuddannelser.dk

Formål:

At tilbyde efteruddannelser til psykoterapeuter

At afholde kurser i personlig udvikling og livs kompetence

Værdier:

  • Inderlighed
  • Empati
  • Kærlighed

Gestaltuddannelser.dk er startet med det formål fortsat at videreudvikle den faglige standard indenfor det terapeutiske område, at udvikle kompetencer så som følelsesmæssige, kommunikative og mellemmenneskelige. Dette gør vi blandt andet gennem stor brede i vores viden og undervisning. Vi har tidligere haft en af de fagligt bredeste psykoterapeutuddannelser i landet men udbyder ikke længere psykoterapeutuddannelsen.

Gestaltuddannelser.dk har også et samfundsmæssigt sigte nemlig at deltage i at forbedre det menneskelige miljø.
Gestaltuddannelser.dk har for øje at have så lave omkostninger som muligt ift kursusprisen, for derigennem at give flest muligt adgang til kurser og uddannelser.
Gestaltuddannelser.dk har tilbud som består af kurser og efteruddannelser med udgangspunkt i gestaltanalyse.

Kurserne henvender sig dels til mennesker der er i en krise, i deres liv. Dels til mennesker der ønsker en personlig udvikling. Det kunne også være ansatte eller ledere som har brug for noget mere menneskelig og livsmæssig kompetence, til gavn for både job og fritid.

Efteruddannelserne henvender sig primært til personer der har en terapeutisk uddannelse og praksis.

Velkommen til gestaltuddannelser.dk