Menu Luk

Birdy Grosen Hylleberg

Birdy Grosen Hylleberg 1957

Leder, foredragsholder og underviser
Medlem af FaDP
(Foreningen af Danske Psykoterapeuter)

Socialpædagog 1991
Institutionsleder / skolefritidsleder 1995 – 2015
Diplom i ledelse afsluttet i 2007
+ 1 ledelses diplom modul m fokus på coaching 2009
Eksamineret 4 ½ årig psykoterapeut uddannelse (Individuel og gruppe) fra Institut for Gestaltanalyse i 2013.
1 årig efteruddannelse i Varig forandring, 2014 -15.
1 årig efteruddannelse i klientcentret terapi Carl Rogers afsluttet i Maj. 2016.
Eksamineret 1 årig kognitiv uddannelse –  afsluttet april 2017
Eksamineret 2½ årige specialisering på psykoterapeut uddannelsen: individuel og par,  maj 2018.
Empathy and Emotional Intelligence at Work v. BerkelyX  Juni 2019

Mønsterbryder.
Baggrund som socialpædagog og 20 års ledelse af institutioner.
Undervisningserfaring blandt andet i psykoterapi, i pædagogik og personligt lederskab.
Fagpolitisk arbejde i BUPL.
Supervisor for ledere og terapeuter.

Har desuden egen terapeutisk praksis i Jelling og i Silkeborg.

Har arbejdet tæt sammen med Lene Jernov og Niels Hoffmeyer om opgradering og udvikling af kurser og uddannelser på Institut For Gestalt Analyse i 2014 – 2015.

CV
Uddannelse og erhvervserfaring før og under Institut for gestaltuddannelser:
Under min uddannelse, til pædagog, har jeg arbejdet på Skrænten i Brejning. Voksne beboere med bl.a. med autisme.
1.3.92 Pædagog på Troldeborgen i Jelling (200 børn, 0 – 16 år) bl.a. med studietur til Reggio Emilia i Italien.
1.9.95 Opstart og videreudvikling af institutionen Eventyrhuset (44 børn) i Lindved (Tørring-Uldum kommune).
1.1.04 Leder af både Eventyrhuset og Lindehavens børnehus (ialt 125 børn).
1.8.04 Afvikling af Eventyrhuset og sammenlægning af de to institutioner til den nuværende ”Eventyrhaven” ( 90 børn) i Lindved.
1.11.06 Leder af børnehaven Lærkegården (60 børn) i Silkeborg. Ændret til 0 – 6 års inst. pr. 1. maj 2008. (36 børnehavebørn + 12 vuggestuebørn) Ændret igen 1. marts 2009 til 25 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Afvikling af Lærkegården igangsat 1. februar 2010 og afsluttet d. 1. august 2010.
1.8. 2010 til Juni 2015 Skolefritidsleder, Vestre skole Silkeborg. Ca. 325 børn i alderen 6 til 14 år. Desuden ansvarlig leder for netværks samtaler m.m. ifm bekymringer for børn og familier.

I perioden 1993 – 2014 har jeg desuden været aktiv med:
Udvikling af efteruddannelse og kurser for både pædagoger og ledere i samarbejde med blandt andet Jelling pæd. seminarium og erhvervspsykolog Palle Isbrandt.
Undervisning af pædagogstuderende og AMU kursister følgende steder: Jelling pædagog seminarium, Gedved seminariums kursusafdeling og Tørring Uddannelsescenter.
Vejleder for pædagogstuderende i 8 år.
Censor for PGU Gedved, foråret 07.
Designet og ledet div. udviklingsforløb på individ- og teamniveau i Eventyrhuset , Eventyrhaven, Skovpyramiden i Ølholm, Lærkegården og Vestre skoles fritidsafdeling.
Gennemført Tørring Uldum kommunes/KL´s 2 årige lederuddannelse.
BUPLs lederuddannelse ”Ti Trin”.
Og ”Lederens personlige udvikling” samt opfølgning v. Michael Sonne.
Lederstudietur til Firenze/Pistoia ift Reggio Emilia filosofi, og har desuden deltaget på en lang række kurser som f. eks: assertionstræning, konflikthåndtering, systemisk teori, familieproces og -opstilling, anerkendende undersøgelse (AI), supervision, coaching, sandplay, inklusion, psykisk arbejdsmiljø, m.fl.
Har deltaget i opstart af lederråd i BUPL Vejle.
Har været aktiv i lederråd/-bestyrelsen BUPL Østjylland 2010 til 2013.

Har deltaget i styregrupper vedr. lederstudieture, børnemiljøvurdering, ressource korps, lederuddannelse, borgerservice og kommunikation på dagpasningsområdet.

Diplom i Ledelse. Modulerne for denne er i rækkefølge:

  • Det personlige lederskab (inkl. NEO PI R test) Bestået jan. 05
  • Forandringsledelse Bestået jun. 05
  • Ledelse og medarbejdere. Bestået jan. 06
  • Ledelse og organisation Bestået jun. 06
  • Ledelse, organisation og kommunikation Bestået dec. 06
  • Speciale Bestået maj. 07
  • Yderligere modul på diplom i ledelse: Ledelse, organisation og kommunikation, med fokus på coaching (Silkeborg Lederudd.) Bestået maj. 09

Uddannet psykoterapeut, Individuel og gruppe, fra IFGA i 2013. En 4½ årig godkendt psykoterapeut uddannelse med en bred vifte af teori og praksis indenfor det psykologiske og terapeutiske felt.
Overbygning på psykoterapeut udd er” Varig forandring”. En 2 årig psykoterapeutisk efteruddannelse afsluttet i 2015.
1 årig træningsuddannelse i Carl Rogers klientbaserede terapi afsluttet 2016
1 årig kognitiv uddannelse –  afsluttet april 2017
Desuden Psykoterapeut uddannelsen, individuel og par, i maj 2018
Empathy and Emotional Intelligence at Work v. BerkelyX  Juni 2019

Tæt samarbejde med Lene Jernov og Niels Hoffmeyer om
opgradering og udvikling af kurser og uddannelser på Institut For Gestalt
Analyse i 2014 – 2015. Undervisning fra april 2015.

2. April 2015: medstifter af Gestaltuddannelser.dk  og  gestaltkurser.dk som nu er Institut for Gestaltuddannelser – IFGU

se også www.birdygrosen.dk