Menu Luk

Lene Jernov

Lene i stol aug15

Lene Jernov 1961

Leder, foredragsholder og underviser
Medlem af FaDP
(Foreningen af Danske Psykoterapeuter)

Uddannet psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse hvor hun også har været underviser og leder.
Har baggrund som Service Manager i British Airways og fundraiser i Moskva.

Har arbejdet i fængsler i Rusland og fungeret som terapeut, coach og supervisor for topchefer i Moskva.
Har i dag individuel praksis i Danmark og Moskva.
Lene har undervist og opgraderet og udviklet kurser og uddannelser i tæt samarbejde med Niels Hoffmeyer på Institut For Gestalt Analyse fra 2013 til 2015.
Phd i Russisk statskundskab – Dimitteret i Moskva Juni 2017

CV:
1985: Uddannet fra revisorskolen
1988 – 1999: Customer Servicemanager for British Airways I Aberdeen Scotland
Flyttede til Moskva
2000 – 2013
Har i denne periode:
Stået for organisering og ledelse af frivilligt arbejde med børn og unge i alderen 11-17 år som var placeret i fængsler over hele Rusland.
Organiseret samarbejde med Læger uden grænse lavet skoler, legepladser, skaffet tøj, medicin og bøger.
Sørget for medicin og behandling af HIV positive

Fundraiser for Women Club International – en diplomatisk velgørenhedsorganisation – hvor jeg skaffede 2,5 millioner dollars om året. Pengene blev brugt til suppekøkkener til hjemløse, til ældre fattige, til hjemløse, børnehjem og plejehjem.

Sørget for behandling af kræftsyge børn fra Tjernobyl.
Støttede handicappede børn. Dimers Dream.

Taget 4,5 årig individual og par psykoterapeutisk uddannelse på Institut for Gestaltanalyse.
1 årig kognitiv uddannelse 2012 IFGA
1 årigt træningskursus i Carl Rogers klientcentrerede terapi 2012

2013 – 2015: Underviser, udvikler og leder på Institut For Gestalt Analyse
2. april 2015: Medstifter af gestaltuddannelser.dk og gestaltkurser.dk som nu er Institut for Gestaltuddannelser – ifgu
4. juni 2017: Phd. i Russisk statskundskab – Moskva.

se også www.lenejernov.dk