Menu Luk

Psykopatologi Årskursus

Ernesto 3
Læge og Psykoterapeut:
Ernesto Lifschitz

Årskursus i Psykopatologi

Institut for Gestaltuddannelser har lavet et samarbejde med Læge og psykoterapeut Ernesto Lifschitz om at udbyde et års kursus i psykopatologi som kan opfylde krav til mange forskellige uddannelsers godkendelse i Danmark, men også indenfor det Europæiske fællesskab.

Dette kursus er for dig som allerede er uddannet psykoterapeut og for andre som måtte have interesse i at opdatere sin viden ift psykopatologi.

Kursus formål:

  • At lære om mentale sindslidelser og tilhørende diagnoser
  • At kunne identificere når klientens problemer er udenfor terapeutens kompetencer
  • At forstå implikationer af en psykiatrisk diagnose
  • At kunne lære om de forskellige psykiatriske tilstande og deres behandling
  • At lære om kultur og opvækstens indflydelse på personlighedsudvikling

Kursus format:

8 weekender, lørdag kl. 9 til 17 og søndag kl. 9 til 16

I alt 149 undervisningstimer.

Undervisningen foregår på en didaktisk og interaktiv måde med bidrag fra inviterede gæster.

Kursisterne forventes at havde læst og forberedt sig til weekendens emner.

Der er løbende evaluering, med skriftlig præsentation om forrige weekends undervisning.

Sprog: dansk-engelsk

Krav:
At være tilstede 100% af undervisnings dagene og bestå 100 % af skriftlige præsentationer. Skulle man få fravær skal dette indhentes på efterfølgende hold.

Deltagerbaggrund:
kommende eller færdige psykoterapeuter som arbejder indenfor det terapeutiske område, det alternative behandlingsområde og/eller det sundhedsfaglige område, herunder også sygeplejersker m.fl.

Pris for kurset:
2400 kr pr weekend incl. materialer, ophold og kaffe/the. (Forplejning sørger man selv for)
I alt for hele kurset: 19.200 kr.
Du betaler pr gang. Depositum på 1500 kr betales ved tilmelding.
Depositum tilbagebetales ikke ved frafald, men bruges som delvis betaling for 8. gang.

Sted:
Institut for Gestaltuddannelser

Tilmelding:
på mail: gestaltuddannelser@gmail.com

Er der spørgsmål vedr. kursus indhold kan du kontakte Ernesto på mobil: 2785 0149.

Generelle spørgsmål vedr. tider, rammer og tilmelding kan sendes pr mail eller på 2491 7287

Og hvorfor udbyder vi så dette?

I Danmark er titlen ”psykoterapeut” ikke en beskyttet titel og det betyder at der over hele landet sidder klienter hos terapeuter med meget varierende teoretisk baggrund for det de laver. Det er ikke i orden at klienter ikke ved hvilken kvalitet de får når de køber deres terapier og som psykoterapeuter har vi naturligvis også et ønske om, at fagligheden indenfor området er af en sådan kvalitet at vi fortsat kan være stolte af vores fag.

Brancheforeningen Foreningen af Danske Psykoterapeuter (FaDP) arbejder for en kvalitetssikring på det terapeutiske område og FaDP har fået godkendelse til at godkende og registrere psykoterapeuter efter opfyldelse af bestemte kriterier. (se disse her hos FaDP)

Denne godkendelse udløser en beskyttet titel som hedder ”registreret psykoterapeut” (Reg. psykoterapeut)

Ligeledes ift psykoterapeutiske institutter/skoler, skal disse leve op til bestemte kriterier for at kunne kaldes sig Reg. uddannelsesinstitut indenfor psykoterapi. Vi er i gang med at gennemskrive vores håndbog og dermed at kunne få denne godkendelse i foråret 2019.