Menu Luk

Tilmelding og handelsbetingelser

LOGO smalt

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Du kan også udfylde tilmeldingsblanketten og sende den til
vores adresse: Institut for Gestaltuddannelser  Allingvej 55   8600 Silkeborg
eller skanne den / tage et foto og sende pr mail til: gestaltuddannelser@gmail.com

Skriv gerne lidt om din baggrund og dine forventninger og mål med at søge ind på vores kurser og uddannelser.
Vi glæder os til at høre fra dig  🙂

Tilmeldingsblanket IFGU 18

Økonomi / Handelsbetingelser – Praktiske oplysninger

Skriftlig bekræftelse
Når du tilmelder dig vil du modtage en foreløbig bekræftelse. Derefter vil du modtage en bindende efter en personlig eller telefonisk forsamtale.

Økonomi: Basis kurset og Psykoterapeutuddannelsen

Basis kurset består af 3 moduler som koster 2500 kr pr stk altså 7500 kr ialt.
Dertil kommer logi på ialt 1000 kr pr modul. (kost står holdene selv for).
Du kan betale pr. modul og du er ved tilmelding forpligtet til at betale for hele forløbet på de 3 moduler og logi.
Du betaler et tilmeldingsgebyr på 500 kr, iflg tilsendt regning, når din tilmelding bekræftes.

Den 2 årige som ud over personlig fordybelse også er første del af psykoterapeutuddannelsen
på 4½ år består af 8 moduler som koster 3000 kr pr gang. Ialt for de to år 24.000 kr
Dertil kommer logi på ialt 1000 kr for de første 7 moduler. 1250 kr for det 8. modul.  (kost står holdene selv for).
Du kan betale pr. modul og du er ved tilmelding forpligtet til at betale for hele forløbet på de 8 moduler og logi.
Du betaler et tilmeldingsgebyr på 1500 kr, iflg tilsendt regning, når din tilmelding bekræftes.

De sidste 2½ års uddannelsesmoduler til psykoterapeut består af 10 moduler
Det første år består af 4 kognitive moduler afsluttet med skriftlig opgave. De sidste 6 moduler består af 1 par modul og derpå 4 moduler med fordybelse gennem jegfunktioner, aktørmodel og til sidst 1 afsluttende eksamensmodul.
De første 5 koster 3700 kr pr. modul. Og de sidste 5 moduler er en dag længere og koster 4000 kr pr. modul. Ialt 38.500 kr
Dertil kommer logi på 1000 kr pr modul. (på par modulet betaler partneren kun for logi)
Logi er 1250 for de sidste 5 moduler.  (kost står holdene selv for).
Du kan betale pr. modul og du er ved tilmelding forpligtet til at betale for hele forløbet på de 10 moduler og logi.
Du betaler et tilmeldingsgebyr på 1500 kr, iflg tilsendt regning, når din tilmelding bekræftes.

Øvrige kurser/uddannelser og temadage betales ligeledes pr modul /dage og du er ved tilmelding forpligtet til at betale for hele forløbet. Se priserne på hjemmesiden.

Egenterapi Ønsker du at blive eksamineret psykoterapeut så er der krav til dig om 90 timers dokumenteret egenterapi. Dette er egenterapi som du går i, ved siden af uddannelsen. Der vil altså udover selve uddannelses prisen være udgifter på ml. 500 kr til 1000 kr om måneden til egenterapi, hos en psykoterapeut, ca. 2 gange om måneden gennem det 2 årige – og det 2 ½ årige forløb.

Eksamens gebyr Når du går til den afsluttende eksamen på det sidste modul af det 2 årige forløb betaler du et gebyr på 1500 kr. På det kognitive forløb betaler du et gebyr på 1500 kr når du afleverer din opgave. Og på det sidste 1 ½ årige forløb betaler du, for den endelige eksamen, et gebyr på 3500 kr.

Hvis du bliver forhindret/afmelding? Evt. afmelding skal foregå skriftligt, være rettet til instituttet. Ved afmelding senere end 50 hverdage før uddannelsens eller kursets startdato opkræves 50% af uddannelses/kursusafgiften og logi: Ved afmelding senere end 20 hverdage før uddannelsens startdato opkræves hele uddannelses/kursusafgiften og logi.

Tilmeldingsgebyr refunderes ikke. 

Ligeledes er du påbegyndt vores uddannelser/kurser har du valgt forløbet og ovenstående er ligeledes gældende (du opkræves hele uddannelses/kursusafgiften og logi hvis du vælger at udmelde dig.)

Uddannelsesafgiften er ikke momspligtig iht. gældende lov.

Betaling. Ved bekræftelse af tilmelding sender vi dig en regning på tilmeldingsgebyret og en opgørelse over dine økonomiske forpligtelser og anvisning af betaling.

Afdragsordning er mulig ved tillæg af rente og administrations- gebyr på 150 kr. pr. modul. Kontakt instituttet for vejledning.

Orlov
Der er 100 % mødepligt. Orlov kan kun træde i kraft ved alvorlig sygdom, hospitalsindlæggelse, eller barsel. Orlov fra uddannelsen fritager ikke den studerende for betaling. Til gengæld yder instituttet plads til at du kan indhente det forsømte på det efterfølgende hold uden modulbetaling, du skal her udelukkende betale logi.

Ændringer i priserne Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer i priserne. Ændringer vil dog blive varslet for kursister minimum 2 måneder forud for næste periode.

Ændring i tiderne. Vi forbeholder os ret til at ændre tiderne når vi finder det absolut nødvendigt. Vi tilstræber længst mulig varsling af holdet hvis det skulle ske.

Hold rotering
Instituttet kan flytte deltager på et igangværende hold hvis det skønnes at deltagere antallet er for lavt i forhold til et rigt udbytte for den studerende. Deltagere tilbydes i sådan en situation holdstart på andre igangværende hold eller at afslutte deres forløb således at restforløbet ikke skal dækkes af den studerende, ligeledes tilbagebetales ikke de moduler den studerende har taget.

Er der mulighed for skattefrit uddannelses forløb for dig? læs her:
Hvis din arbejdsgiver betaler http://www.tax.dk/pjecer/fri_undervisning.htm
Hvis du selv betaler : http://www.tax.dk/pjecer/kursusudgifter.htm

Datalovgivningen kræver dit JA for dit studie hos os, om data – og hvad der er nødvendigt for dit studie.
For dit studie på Institut for gestaltuddannelser, får du en grundlæggende service: Vi håndterer dig som studerende i det daglige, vi taler sammen i telefonen, og vi sørger for at kommunikere en bro imellem undervisere – og ledere på dine vegne, og når lovgivningen kræver det. Som en helt nødvendig del af dette studie, bruger, gemmer og videregiver vi de oplysninger, vi har om dig, så længe du er på studie imellem ovennævnte. Ellers kan vi hverken administrere dit studie eller hjælpe dig. Og alt dette kræver persondatareglerne, at du klart og tydeligt skal sige JA til.

Institut for gestaltuddannelser må gerne sende betalings information samt lovpligtig og anden nødvendig information om dit studie til dig pr. e-mail og sms.

Institut for gestaltuddannelser må gerne opbevare din adresse og navn, fødselsdato (= ikke cpr) samt mobil og e-mail på deres adresse lister.

Når du tilmelder dig har du læst og godkendt ovenstående vedr økonomi og vedr datalovgivningen.

Vi forbeholder os ret til ændringer.