Menu Luk

Del 2 af 3 – den 2 årige grunduddannelse

LOGO smalt

Del 2 af 3
Grunduddannelsen.

Grunduddannelsen er bygget op på den måde, at der fordelt på knap 2 år er 7 moduler, de 6 første ligger på torsdag, fredag, lørdag og søndag fra 9-17 ca hver anden mdr  Det sidste modul er en dag længere og det er onsdag som lægges til, også fra 9-17.
Derudover mødes de studerende i små trænings- og læsegrupper mellem gangene og de studerende går i egenterapi.
Vi anbefaler at den studerende sørger for at få et gennemsnit på 2 timers egenterapi om måneden i de to år.

Formålet med grunduddannelsen er at give den studerende værktøj og personlig kompetence til at styre individuelle terapeutiske forløb i en objektrelationsorienteret, jeg-styrkende terapeutisk situation.
På grunduddannelsen bliver der brugt forskellige undervisnings former herunder teoretiske oplæg – gruppearbejde – praktiske demonstrationer – videofilm – supervision af faglige og personlige temaer i forbindelse med de arbejdsformer de studerende øver sig ud fra.

Arbejds formerne består i at de studerende øver sig i at lave terapi i små grupper med hinanden som klienter – terapeuter – observatører, aktiviteter der foregår minimum 120 gange i løbet at de 2 år.
Derudover laver de studerende under opsyn og supervision terapi på nogle udefra kommende klienter, der bliver interviewet bagefter og informationerne bliver brugt direkte i det efterfølgende personlige og faglige arbejde som hver enkelt deltager udsættes for i samspil med den leder der laver kurset. Hvert enkelt studerende bliver bedømt fagligt og personligt – dvs. evalueret hver gang vedkommende deltager på et modul.

Den studerende kan kun gøre sig færdig ved at deltage på alle modulerne i fuldt omfang. Hvis der mangler noget kan vedkommende ikke få sit bevis før det forsømte er indhentet. Der foregår en intern evaluering af de studerende efter de første 4 moduler og de der skønnes at måtte mangle noget bliver gjort opmærksom på det.
De studerende skal skrive en opgave i slutningen af de 2 år. Opgaven skal afleveres og indeholde vedkommendes beskrivelse at hvad terapi er, hvordan vedkommende udøver det, hvad en klient kan forvente af terapi. Ligeledes skal den studerende redegøre for sin etik.
Den skriftlige opgave sammenholdt med en mundtlig eksamen udgør kriteriet for bedømmelse af om grunduddannelsen er bestået eller ikke bestået (intern bedømmelse) og om den studerende derved kan gå videre på de efterfølgende 2 år som leder til færdiggørelse af I T , psykoterapeut uddannelsen.

IMG_2300

De i alt 7 moduler i overskrifter:

4. Introduktion- Carl Rogers – Det psykiske forsvar – fysiologi – neurofysiologi – psykosomatik
5. Angst – Den terapeutiske situation – diagnoser
6. Jeg´ets udvikling – symbiose – individuation – integration – syntese
7. Selv-destruktivitet – følelser – behov – handlinger
8. De dybe indre konflikter – det tidlige mor-barn forhold – omsorgssvigt
9. Den terapeutiske situation – det terapeutiske forløb – den menneskelige  udvikling
10. Tro og religion i det terapeutiske felt – den ydre verden og den indre virkelighed –    kærlighedens psykologi – afviklingen af den terapeutiske  relation. Der afvikles en eksamen på dette modul med intern censor.

Du kan læse mere i vores håndbog om de enkelte moduler.

Se tiderne under praktiske oplysninger

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Handelsbetingelser