Menu Luk

Del 3 af 3. Individual- og parterapeut

LOGO smalten_terapeut_820x420
Overordnet beskrivelse af den 4 årige uddannelse til psykoterapeut
Uddannelsen består af Basis, Grunduddannelsen og derefter en 2 årig sammenhængende fortsættelse til ”Individual og parterapeut” kaldet I -T

De første 2 år:
De første 2 år er en personlig-faglig uddannelse hvor den studerende, gennem basis og grunduddannelsen, lærer sig selv at kende. Og på egen krop oplever de forskellige terapeutiske strategier som vedkommende skal anvende i sit virke som terapeut. Den studerende udøver terapi under supervision på udefra kommende klienter, såvel som på sine medkursister. Efter de 2 første år bliver den studerende evalueret og evt. godkendt til at fortsætte og er parat til at modtage klienter og arbejde med forløb under supervision.
De første 2 år er bygget op på 3 + 7 moduler med små trænings- og læsegrupper mellem gangene, derudover går de studerende i individuel terapi minimum en gang månedligt hos terapeuter som er tilknyttet Institut for gestaltuddannelser.
Læs mere under menu punktet “de første 2 år af psykoterapeutuddannelsen

De sidste 2 år:
(Individual- og par terapeut = I-T)

I-T uddannelsen. De sidste 2 år:
I-T uddannelsen er en faglig, praktisk og teoretisk uddannelse, hvor den studerende har klienter i forløb med sideløbende teoretisk og praktisk undervisning, træning og supervision. Der vil blive arbejdet personligt i det omfang, det skønnes nødvendigt og den studerende følger selv et terapeutisk individuelt forløb.
Efter den personlige-faglige del har den eksaminerede terapeut gennemført et 2 årigt forløb der fuldfører uddannelsen til “Individuel Terapeut i Gestaltanalyse”.
Det 2 årige forløb har specielt taget sigte på det teoretiske og faglige kompetenceområde der består i at udøve objektrelationsorienteret jeg-styrkende individuel terapi.

De personlige kompetencer der er opnået består i at kunne bevæge sig i sit indre og forstå og være sammen med sig selv udfra alle de perspektiver og begreber den individuelle terapeutiske setting lægger op til.
De faglige kompetencer består i at kunne lave et individuelt terapeutiske forløb der er tilpasset den enkelte klient. Eksempelvis jeg-støttende, kognitiv terapeutisk forløb for jeg-svage personer, eller et psykodynamisk og analytisk interventions forløb i forhold til personer med en neurotisk eller karakterneurotisk personligheds struktur, eller henvise til psykiater i fht. personer med somatiske symptomer, eller psykotiske symptomer, til nærmere afklaring.

img_2493Den eksaminerede terapeut har således gennemgået et personligt-fagligt forløb, hvor den studerende gennem 2 år har lært sig selv at kende og på egen krop har oplevet de forskellige terapeutiske strategier som anvendes i terapeutisk praksis.
Den studerende har udøvet terapi under supervision på udefra kommende klienter såvel som på sine medstuderende.
I-T uddannelsen afsluttes med en eksamen med ekstern censurering, hvor de studerende udarbejder en hovedopgave med både teoretisk samt praktisk beskrivelse af temaer i terapeutiske forløb de har lavet. Derudover laver den studerende et eksamens oplæg og forløb som udføres i praksis i gruppen af medstuderende. Herunder har terapeuten gennem skriftlige og mundtlige eksaminer dokumenteret teoretisk indsigt og
faglige kompetencer.

Uddannelsessystemet.
Vi tilbyder et I-T uddannelsesforløb der er modul opdelt over ca. 4 år.
Uddannelserne starter med Basis og et Grundforløb i Individual Terapi
Modul 1 – 3      Basis
Modul 4 – 10    Grunduddannelsen

Herefter fortsættes med Individual-  og par terapeutisk linie:
Modul 11 – 14   Dette år er et kognitivt forløb med afsluttende skriftlig opgave.
Modul 15           Parterapeutisk modul
Modul 16 – 21   I T afsluttes på modul 21 med skriftlig og mundtlig eksamen med ekstern censor.

Overskrifterne på de 11 moduler på I-T er:

11. modul: Kognitiv terapi – kognitive behandlingsformer – situationsterapi – adfærdsterapi – Assesment metoder – det indledende interview

12. modul: Behandling af panik og angst – behandling af depression – diagnostiske overvejelser – supervision af terapiforløb

13. modul: Kognitiv behandling af misbrug – psyko diagnostik -dobbeltdiagnoser – borderline

14. modul: Kognitiv terapi og personlighedsforstyrrelser – miljøterapi – sansetræning -kognitiv træning – psykoedukation – psykoterapiens begrænsninger – psykofarmakoligi  – udarbejde behandlingsplan – skrive opgave

15. modul:  Parterapi. Den studerende opfordres til at hans/hendes partner deltager i dette modul.

16. modul: Ego-id-superego — jeg funktioner i psykoanalytisk teori – jeg-funktioner hos normale, neurotiske og skizofrene.

17. modul: Regulering og kontrol af drifter, affekter og impulser objektrelationer – tankeprocesser

18. modul: Adaptiv regression i jeg´ets tjeneste – forsvarsmekanismer – stimulusbarriere

19. modul: Autonom fungeren – syntetisk integrativ fungeren – at mestre og være kompetent -forholdet mellem jeg-funktionerne

20. modul: Samling og træning ift jeg-funktioner. Eksamensundervisning.

21. modul: Eksamen og uddannelsens afslutning

Du kan læse mere i vores håndbog om uddannelsen.
Se tiderne under praktiske oplysninger.

Tilmelding eller spørgsmål:

Obs. Når du tilmelder dig til et hold accepterer du vores handelsbetingelser. Disse kan læses på hjemmesiden under praktiske oplysninger.

Handelsbetingelser

Primær litteraturliste til den 4 årige psykoterapeutuddannelse:

IMG_6082

Pensum og kursuslitteratur i forhold til de 4 år IT

 1. Lisbeth Sommerbæck: Klientcentreret terapi i psykiatrien
 2. Mangfoldiggjort oversat materiale om Carl Rogers terapi teori
 3. Bo Jakobsen: Menneskers livsløb
 4. Leif Mousten: Identitet og udvikling
 5. Perls, Hefferline og Goodmann: Grundbog i Gestaltterapi
 6. Ludwig Igra: Objektrelationer og Psykoterapi
 7. Peter Schellenbaum: De uelskedes sår.
 8. Gretty Mirdal: Psykosomatik
 9. Patricia della Selva Coughlind: Intensiv dynamisk kortidsterapi
 10. Anna Freud: Forsvarsmekanismer.
 11. Duplikeret materiale
 12. Hoffmeyer og Jakobsen: Jeg vil bestemme.
 13. Esben Hougaard: Kognitiv behandling af angst og panik
 14. Anna Kåver: Socialfobi
 15. Duplikeret materiale om Freuds strukturelle teori og angst
 16. Duplikeret materiale og ideal-jeg og real-jegets udvikling
 17. Duplikeret materiale om jeg´ets udviklingshistorie
 18. Yalom: Existentiel psykoterapi
 19. Jean Liedloft: Kontinuumbegrebet
 20. Peter Schellenbaum: Farvel til selvødelæggelsen – befri livsenergien
 21. Ludvig Igra: Psykoterapi på liv og død
 22. Michael Balint: Grundbristen
 23. Gorsky: Hvordan man forbliver ædru
 24. Gorsky: Benægtelse en grundbog
 25. Michel Foucault:
 26. Duplikeret materiale
 27. Daniel Stern: Moderskabskonstellationen
 28. Jean Ayres: Sanseintegration hos børn
 29. Harville Hendrix: Kærlighed og samliv
 30. Gendlin: Fokusering
 31. Margrethe Broden: Mor-barn i ingenmandsland
 32. Ornstein og Sobel: Sund fornøjelse
 33. Diane Ackermann: Sansernes natur
 34. Irving Yalom: Kærlighedens bøddel
 35. Patricia della Selva Coughlinn: Intensiv dynamisk korttidsterapi
 36. Robert de Ropp: Mesterspillet
 37. Otto Kernberg: Inner World – uoter reality
 38. Dee nye testamente
 39. Merete Mørch, Nicole Rosenberg oa: Kognitive behandlingsformer
 40. Irene Oestrich: Tankens Magt
 41. Johan Culberg: Dynamisk Psykiatri
 42. Forskningsrapporter om psykoterapiforskning
 43. Terence T. Gorsky: Tilbagefaldsforebyggende terapi (arbejdsbog til håndtering af højrisiko situationer)
 44. Terence T Gorsky: tilbagefaldsforebyggende terapi (arb. bog i håndtering af centrale personligheds- og livsstilsproblemer).
 45. Terence T. Gorsky: Benægtelse (en arbejdsbog i håndtering af benægtelse)
 46. Gunilla Nilson og Thomas Silfving: Farlige forbindelser – om borderline
 47. Irene Oestrich: Selvværd og nye færdigheder
 48. Jeffrey E. Young: Kognitiv terapi ved personlighedsforstyrrelser
 49. Galskabens historie
 50. Sultekunstnere
 51. Garry Prouty: Præterapi
 52. Leigh McCollough: Terapeutisk checkliste
 53. Leopold Bellak: Ego functions in schizophrenics, neurotics and normals
 54. Leopold Bellak: Ego function assesment a manual
 55. Leopold Bellad: The Broad sco af ego function assesment
 56. Leopold Bellak: Handbook af intensive brief and emergency psychotherapy
 57. Leopold Bellad: Manual for intensive brief and emergency psychotherapy
 58. Cameron & Rychlak: Personality development and psychopathology
 59. Jerome S. Blackman: 101 defences (How the mind shields itself)
 60. Irene Oestrich: Test om sociale færdigheder
 61. Habib Davanloo: Unlocking the unconscious
 62. David Malan: Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab
 63. Geir Høstmark Nielsen og Anna Louise von der Lippe: Psykoterapi med voksne
 64. WHO ICD-10: Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
 65. Wilhelm Reich: Fascismens massekultur
 66. Otto Kernberg: Internal world and external reality
 67. Karen Vibeke Mortensen: Fra neuroser til relationsforstyrrelser
 68. Otto Kernberg: Borderline og psykodynamisk psykoterapi
 69. Lotte Rienecker: Den gode opgave, håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser.

Vi forbeholder os ret til ændringer.