Menu Luk

Værdier- Etik og IFGU Støttefonden

LOGO smalt

Værdier og etik

Gestaltuddannelser.dk´s værdigrundlag er baseret på erfaringer og teorier.

“Det enkelte menneske er bestemt af sin natur og af det omgivende samfunds indretning og krav.”

Som konsekvens heraf, er det enkelte menneske nødt til at lære sig selv at kende og kunne styre samspillet mellem den indre bestemmelse og den ydre, for at kunne have det godt. Problemer psykiske, sociale og arbejdsmæssige bliver skabt af en manglende administration af disse bestemmelser. Det enkelte menneske kan ikke gøre hvad som helst og lykkes i at have et godt liv og helbred.

Mennesker er forskellige. De er født (har genetisk forskellig udrustning) med forskellige ressourcer og sårbarheder, og det kræver særlige kompetencer at bruge sine ressourcer og beskytte sine sårbarheder. Det vil sige at vi ikke diskuterer arv og miljø, men fokuserer på kompetencer i nuet til at håndtere sig selv. Det er vores opfattelse, at et problem er en manglende handling, det vil sige et udtryk for en kompetencemangel i jeg’et, den del af mennesket der styrer.

Vi står således for at menneskets lidelse, vanskeligheder og problemer er symptomer. Årsagen til disse symptomer bliver ikke set som noget mennesket gør, men noget mennesket mangler at gøre / gjorde i stedet for. Vi arbejder med at udvikle menneskets selvforståelse, menneskets ydre virkelighed og menneskets samspil. Forståelsen af samspillet mellem menneskets indre og den ydre verden, for derigennem at sætte den enkelte i stand til at styre sin tilværelse, så vedkommende bliver glad og lykkelig.

Man kan således sige, at vi ser den menneskelige udvikling og livskompetence indlæring som den centrale baggrund for terapeutisk aktivitet. Og dette med empatisk, inderligt og kærligt som centrale værdier.

Etik

Vi har lagt os tæt op af de etiske regler som findes i vores brancheforening FaDP. Disse kan læses ved at klikke her: 

 

IFGU støttefonden.
Institut for Gestaltuddannelser.dk

IFGU fonden er oprettet i januar 2016.

Fondens formål er at støtte økonomisk trængte enkeltpersoner i at kunne deltage på kurser og psykoterapeutuddannelse ved IFGU.

IFGU er startet med det formål fortsat at udvikle den faglige standard indenfor det terapeutiske område, at udvikle kompetencer så som
følelsesmæssige, kommunikative og mellemmenneskelige.

IFGU har også et samfundsmæssigt sigte nemlig at deltage i at forbedre det menneskelige miljø.

IFGU ønsker at sikre et så lavt omkostningsniveau som muligt, for derigennem at give flest muligt adgang til kurser og uddannelse.

Gennem IFGU støttefonden ønsker vi hermed yderligere at gøre en forskel for mennesker og deres nærmeste.

Alle mennesker kan komme i situationer hvor økonomien ikke rækker til at kunne få den hjælp man har brug for. En hjælp som vil kunne give en det overskud der skal til for at kunne klare sig selv og sætte retning mod det gode liv.

Vi ved, at mange har fået og får den hjælp gennem kurser og uddannelse hos os og vil derfor via denne fond give de som måtte være økonomisk trængte en ekstra håndsrækning til fortsat at kunne arbejde med sig selv og egne indre ressourcer.

Ønsker du at komme i betragtning til en plads på et hold, hvor du vil kunne få delvis nedsættelse af modul betalingen, så skal du sende os en ansøgning hvori du fortæller om dig og din situation, hvor længe den har stået på og hvor længe du regner med den vil vare. Og naturligvis et overblik over din økonomi og hvad du mener du selv vil kunne betale for kurset eller uddannelsesmoduler. Derudover har vi brug for at vide noget om din motivation og din erfaring i forhold til selvudvikling.

Alle ansøgninger bliver læst efterhånden som de kommer ind og vi udvælger herefter en eller flere som vil kunne komme på kursus eller moduler med nedsat betaling. Alle oplysninger og afgørelser er fortrolige og udveksles kun mellem ansøgeren og ledelsen af IFGU. Der er løbende ansøgningsmulighed og vi svarer hurtigst muligt på din ansøgning.