Menu Luk

Forventninger og regler

LOGO smalt

Vores regler gennemgås ved kursus/uddannelsesstart

Fremmøde
Der er 100% fremmødepligt, når man deltager i kurser og uddannelser og vi forventer at kursister/studerende møder til tiden, har slukket mobilen og deltager i aktivt i undervisningen og øvelserne.

Tavshedspligt
Kursister/studerende har tavshedspligt om den information de får om hinandens liv. Tavshedspligten underskrives ved kursus/studiestart.

Alkohol
Kursisterne/de studerende må ikke indtage eller være påvirket af alkohol i undervisningstiden incl. middagspausen. Hvis man indtager alkohol efter endt undervisningstid, bør kursister/studerende være opmærksomme på, at indtagelsen af alkohol kan ødelægge den virkning som undervisningen og arbejdet med sig selv i løbet af dagen har haft.

Rusmidler
Det er forbudt at bruge og være påvirket af rusmidler under opholdet og i perioderne i mellem modulerne. Instituttet har ret til at teste kursister/studerende for brug af rusmidler under opholdet. Overtrædelse af denne regel er bortvisningsgrund, det samme gælder hvis man nægter at lade sig teste for brug af rusmidler.

Rygning
Rygning er ikke tilladt indenfor, men skal foregå udenfor. Det samme gælder for E-cigaretter.

Medicin
Bruger du medicin bedes du oplyse, hvilken slags medicin du får.

Samvær og sociale relationer
Instituttet skal være et godt og rart sted for alle. Derfor tolereres ondsindet sladder, mobning, voldsom- og truende adfærd ikke. Overtrædelse af denne regel er efter konkret vurdering bortvisningsgrund og fysiske angreb er altid bortvisningsgrund og kan føre til politianmeldelse.

Negativ overføring og forsvar
I forbindelse med psykoterapi og psykoterapeutiske relationer vil der forekomme positiv og negativ overføring og modoverføring mellem psykoterapeut og klient. Dette skal behandles som noget der bliver overført og man skal se det som sådan og behandle hinanden ordentligt og respektfuldt, ikke gå og være negativ og ond på hinanden men tale om det og bringe det i orden.

Ledere, psykoterapeuter, klienter, kursister og studerende skal behandle hinanden ordentligt.

Instituttet ændrer sig løbende og der kan forekomme ændringer af regler eller tilføjelser. Fællesreglerne ovenfor er ikke udtømmende og vi lægger vægt på, at alle kursister/studerende bruger deres sunde fornuft og dømmekraft i enhver situation.